« Older Home
Loading Newer »

A sucesión de fibonacci é unha serie de numeros enteiros no que cada termo resulta da suma dos dous anteriores, deste xeito , e partindo do 1 a secuencia será: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…..

A secuencia ten unha serie de características como por exemplo:

  • Ó dividir un termo entre o anterior a partir do cuarto valor, por exemplo 3/2, 5/3, 8/5… o resultado aproximarase ó numero 1,6 tamén chamado a proporción áurea de Fibonacci.
  • A suma de dez números Fibonacci consecutivos é sempre 11 veces superior ó séptimo número da serie.
  • A suma dos n primeiros números é igual ó número que ocupa a posición n+2 menos un.

Ademais esta sucesión relaciónase con moitos elementos da natureza, dende a reprodución animal, anatomía vexetal e animal ou relacións entre sexos nas especies.

Código

#! /usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

n = int(raw_input("¿Valor tope da serie? "))
print " Serie de Fibonacci "

a, b = 0, 1

while b <= n:
    print b
    a, b = b, a + b
Fatal error: Call to undefined function chuzame() in /var/www/bloga/wpmu/wp-content/themes/enpython/theloop.php on line 126