A sucesión de fibonacci é unha serie de numeros enteiros no que cada termo resulta da suma dos dous anteriores, deste xeito , e partindo do 1 a secuencia será: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…..

A secuencia ten unha serie de características como por exemplo:

 • Ó dividir un termo entre o anterior a partir do cuarto valor, por exemplo 3/2, 5/3, 8/5… o resultado aproximarase ó numero 1,6 tamén chamado a proporción áurea de Fibonacci.
 • A suma de dez números Fibonacci consecutivos é sempre 11 veces superior ó séptimo número da serie.
 • A suma dos n primeiros números é igual ó número que ocupa a posición n+2 menos un.

Ademais esta sucesión relaciónase con moitos elementos da natureza, dende a reprodución animal, anatomía vexetal e animal ou relacións entre sexos nas especies.

Código

#! /usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

n = int(raw_input("¿Valor tope da serie? "))
print " Serie de Fibonacci "

a, b = 0, 1

while b <= n:
  print b
  a, b = b, a + b
Chuzame! A Facebook A Twitter
Chuzame! A Facebook A Twitter ligazóns technorati - ligazóns technorati

2 Responses to “A sucesión de Fibonacci”

 1. 1 /grunch0

  Acabo de probar esta serie en mi consola (ubuntuies), y no funciona :) (a mi por lo menos no me funcionó programado en python seria) :

  # Serie de fibonacci

  serie = [0,1]
  while serie[-1]<200:
  s= serie [-1] + serie[-2]
  serie = serie + [s]
  print serie

  serie.py :) saldria..

  [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233]

  juzSh.. (el while no se si funcinoa aZí) . saLudss!!

 2. 2 Néstor García

  Boas!!

  Eu probei nunha Ubuntu e o único problema que dábame eran as comiñas que ó copiar directamente da páxina a consola dábanme erro, borreinas e as puxen de novo e todo OK, é o que ten o Copy&Paste :) .

  Hai moitas formas de implementa-lo algoritmo da sucesión de fibonacci, a solución que propuxen é un simple exemplo no que prentendín usar un pouco as vantaxas da sintaxis e a sencillez que ofrécenos Python.